1212984-THUE-BAO-TRON-GOI-HD-300x300 Nhà sản xuất: Kplus
Phí thuê bao: 230.000đ/1 tháng
Giá trọn bộ thiết bị HD: 1800.000đ

Số kênh: 76 kênh SD + 13 kênh HD
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ lắp đặt trên toàn quốc :
Tổng đài : 096.70 30 780 - 096.30 30 780 – Support 24/24
Gói kênh Premium HD+1212984-THUE-BAO-TRON-GOI-HD-300x300 Nhà sản xuất: Kplus
Phí thuê bao: 95.000đ/1 tháng
Giá trọn bộ thiết bị SD: 750.000đ

Số kênh: 72 kênh SD
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ lắp đặt trên toàn quốc :
Tổng đài : 096.70 30 780 - 096.30 30 780 – Support 24/24
Gói kênh Premium HD+tải xuống Gói kênh: Gói A (Gói như ý)
Khuyến mại: Miễn phí 30 tháng thuê bao
Phí thuê bao: 20.000đ/1 tháng
Giá trọn bộ thiết bị HD: 1500.000đ
Số kênh: 72 kênh SD + HD
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ lắp đặt trên toàn quốc :
Tổng đài : 096.70 30 780 - 096.30 30 780 – Support 24/24
Đăng ký gói cước cao cấp


sd-vtc Gói kênh: Gói B(Gói cao cấp)
Khuyến mại: Miễn thuê bao 12 tháng
Giá trọn bộ thiết bị HD: 1.500.000đ
Số kênh: 108 kênh bao gồm SD và HD
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ lắp đặt trên toàn quốc :
Tổng đài : 043.997 0780 / 096 70 30 780 – Support 24/24
Đăng ký gói cước cao cấp
sd-vtc Nhà sản xuất: VTC
Phí thuê bao: 400.000đ/3 tháng
Giá trọn bộ thiết bị HD: 1590.000đ

Số kênh: 100 kênh SD + 15 kênh HD
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ lắp đặt trên toàn quốc :
Tổng đài : 096.70 30 780 - 096.30 30 780 – Support 24/24
Đăng ký gói cước cao cấp